!Hjälp oss att minska sophanteringen och bli mer ett mer hållbart besöksmål.
Help us reduce waste management and become more of a sustainable destination.
(In English Below)

Från och med 2024 har vi stängt sopåtervinningen uppe på kalfjället. 

Vi behöver minska ned mängden skräp och kommer endast att återvinna de sopor vi själva producerar i vår egen verksamhet. 

Detta innebär att du tar med dina egna sopor hem. Våra gäster kommer enbart att kunna lämna komposterbart avfall (matrester) i vår kompost. 

Vill du ändå ha möjlighet att lämna sopor hos oss som vi lagrar transporterar till återvinningscentralen?

Du betalar 150 kr. Av detta går 75 kr till transport och lagring resterande 75 kr går till Naturskyddsförening Dalarna.

As of 2024, we have closed the garbage recycling up on top of the mountain plateau. 

We need to reduce the amount of rubbish and will only recycle the rubbish we ourselves produce in our own operations.

This means that you bring your own rubbish home with you. Our guests will only be able to leave compostable waste (food scraps) in our compost.

Do you still want to be able to leave rubbish with us that we store and transport to the recycling centre?

You pay SEK 150. Of this, SEK 75 goes to transport and storage, the remaining SEK 75 goes to The Swedish Society for Nature Conservation in Dalarna.

 

We are a proud Natures Best Certified Company!